Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 11 december

Algemene Ledenvergadering

Donderdag 11 december 2014, aanvang 20.00 uur
1811 Dance & Drinks, Bierkade 14a te Alkmaar

Beste leden, vrijwilligers en belangstellenden,

Hierbij nodig ik u uit voor onze Algemene Ledenvergadering op 11 december a.s. om 20.00 uur in 1811 Dance & Drinks aan de Bierkade 14 a te Alkmaar.

Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom voor een kopje koffie of thee.

Op de agenda van onze halfjaarlijkse vergadering de vaste agendapunten, waaronder het bespreken en goedkeuren van de begroting 2015. Deze keer ook een bestuursverkiezing van de kandidaat-bestuursleden Richard Ivangh (secretaris) en Jolanda Jonker (algemeen bestuurslid).  Ook leggen wij het jaarplan 2015 voor ter goedkeuring.

Daarnaast zullen we u een mondelinge toelichting geven omtrent de stand van zaken binnen het COC en 1811 Dance & Drinks en terugblikken op de Roze Week Alkmaar 2014.

De concept agenda, de notulen en jaarplan kan je hier onder vinden.

Notulen 24 april 2014
Concept Agenda ALV COC-NHN 11 december
Jaarplan 2015

Het jaarplan is nog in ontwikkeling. Als hij gered is wordt die hier gepubliceerd.

Graag tot donderdag 11 december!

Met vriendelijke groet,

 

Maaike Kardinaal,
Voorzitter COC Noord-Holland Noord.

D-COC-med