Roze Loper voor homovriendelijk zorgcentrum

HOORN – Het uitreiken van de Roze Loper als aanmoedigingsprijs voor een homovriendelijk woonzorgcentra. Het is een van de ideeën van de gemeente Hoorn om een afwijkende seksuele voorkeur te laten accepteren.

Hoorn is een van de 21 gemeenten die zich samen met de ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap inzetten voor de emancipatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT). De gemeente heeft hiervoor nu een actieplan ontwikkeld. Het Rijk stelt hiervoor tot en met 2014 jaarlijks twintigduizend euro beschikbaar.

Voor de activiteit werkt Hoorn samen met Art.1 Noord-Holland Noord – het voormalige anti-discriminatiebureau-, Roze Netwerk Noord-Holland Noord, COC Noord-Holland Noord, Talent (bestuur voor het openbaar onderwijs), Penta (bestuur voor bijzonder onderwijs) en welzijnsstichting Netwerk. In het actieplan neemt onderwijs een belangrijke plaats in. Volgens de partners is het nodig om de seksuele diversiteit en het bestaan van transgenders op scholen te bespreken. LHBT-jongeren hebben het daar zwaar. Het COC geeft aan dat het aantal zelfmoordgevallen onder homoseksuele jongeren vijf keer hoger is dan heteroseksuele jongeren.

Voorlichtingsprogramma’s en informatiebijeenkomsten moeten homoseksualiteit voor leerlingen op basisscholen bespreekbaar maken. Voor leerkrachten en andere professionals zouden er trainingsprogramma’s moeten komen om signalen en gedragingen van leerlingen te herkennen en hierop gepast te reageren. Acceptatie van seksualiteit en het transgender zijn kan in het vmbo door middel van debatten.

In het lokale actieplan van de gemeente Hoorn staat ook dat homoseksuele ouderen meer dan gemiddeld eenzaam zijn. Zij hebben doorgaans een vaste partner, noch kinderen, minder contacten en een kleiner netwerk. Volgens het landelijke kenniscentrum Movisie zijn soms doelwit van vervelende opmerkingen. Andere bewoners hebben vaak ‘achterhaalde’ opvattingen over homoseksualiteit. Roze senioren kruipen daardoor terug in de kast.

Voor acceptatie bij senioren zou er een Roze Loper voor een homovriendelijk woonzorgcentrum moeten komen.