Roze Conferentie ‘Homo hoeft geen scheldwoord te zijn’

Op woensdag 29 mei organiseert COC Noord-Holland Noord, de gemeente Alkmaar en Bureau Discriminatiezaken Art.1NHN een conferentie in het kader van de Roze week Alkmaar.
De conferentie begint om 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur)met de algemene presentatie van het onderzoek naar discriminatie- ervaringen en tolerantieklimaat in het Voortgezet onderwijs. Daarna zal Anniek Verhagen ingaan op de mogelijkheden om een school veiliger te maken. Arjan Dijkman, de coördinator van de roze week Alkmaar, zal daarna een ludieke quiz presenteren om te testen wat de aanwezigen weten van LHBT.

home is geen scheld woord
Het is de bedoeling dat de scholen die aan het onderzoek hebben meegewerkt en andere scholen uit Noord-Holland Noord aan de slag gaan met initiatieven om hun school veiliger te maken. Eind 2014 komt er een vervolgonderzoek naar het effect van de maatregelen.
De workshops na de pauze zullen zich vooral focussen op praktische projecten die scholen, sportverenigingen en jongerenwerkers inspireren om hun school, vereniging en woonbuurt veiliger te maken.
Het gaat om discriminatie in het algemeen, maar ook om specifieke projecten rond homojongeren, want “homo, lesbisch, transgender of bi” zijn vaak aanleiding tot ernstig pesten, lichamelijk geweld en bedreiging. LHBT-jongeren zullen getuigen wat hun is overkomen, of bespaard is gebleven door actieve begeleiders, getuigen die niet wegkeken of bestuurders die hun beleid bewaakten in naleving en uitvoering.

Na afloop biedt de gemeente Alkmaar een borrel aan in het stadhuis. Aansluitend vindt om 18.00 uur de uitreiking plaats van de roze award in restaurant de Vestibule, alwaar ook de netwerk barbecue plaatsvindt. Ook hiervoor kunt u zich alvast inschrijven via de website.