Respect

Ook dit jaar is COC Noord-Holland Noord aanwezig geweest bij de dodenherdenking op 4 mei in Alkmaar. Dit jaar in het teken van ‘wederkerigheid’, een begrip waaraan COC veel waarde hecht en veel raakvlak mee heeft. Elkaar respecteren is een belangrijk kenmerk van een vrije samenleving.

Om respectvol met elkaar om te gaan in een gelijkwaardige samenleving, is het belangrijk waakzaam te zijn voor discriminatie en uitsluiting. Om die reden moet juist als het gaat over de identiteit van mensen (herkomst, sekse en seksuele geaardheid, of overtuigingen) respect de boventoon voeren. Het recht kan dat niet afdwingen. Respect moet voortkomen uit de manier waarop mensen elkaar benaderen. Mensen hebben – zoals gezegd – veel gemeen, en juist daarom geven verschillende ideeën en interesses kleur aan de samenleving. Echter, niet onvoorwaardelijk. Die verschillen mogen niet worden opgeblazen tot gevoelens van superioriteit. Hoe sterk iemands overtuiging ook is, niets geeft hem het recht die aan anderen op te leggen of daarom anderen aan de kant te drukken.