Regenboogvlag in Alkmaar halfstok.

Donderdag 1 december 2016 heeft de gemeenteraad van Alkmaar besloten de Motie voor structurele steun aan het COC verworpen.

download-1De partijen BAS, PVDA, D66, SPA, Denk en GroenLinks hebben naar aanleiding van onze brandbrief aan de raadsleden een motie ingediend om zo de activiteiten van COC Noord-Holland-Noord veilig te stellen voor nu en de toekomst. Deze partijen hebben ieder op haar eigen manier benoemd wat het maatschappelijke belang is voor de gemeente Alkmaar om een COC in haar midden te hebben. Als bestuur van COC Noord-Holland-Noord zijn wij deze partijen zeer erkentelijk voor hun inzet en opvattingen. Helaas was er geen meerderheid te vinden in de gemeenteraad van Alkmaar.

De VVD is van mening dat de in 2016 verstrekte subsidie aan het evenement Alkmaar Pride voldoende financiële ondersteuning is voor het jaar 2016. U begrijpt zelfs als leek dat dit bedrag op is gegaan aan…juist! Alkmaar Pride. Voor 2017 vindt de VVD het compenseren van het huurverschil voldoende. Dit betekend dat de VVD van mening is dat het COC voor haar maatschappelijke activiteiten in 2016 en 2017 nul euro subsidie ontvangt. De VVD is van mening dat het COC net als iedere andere vereniging zelfredzaam dient te zijn, en gaat met deze insteek voorbij aan de inzet van de vele vrijwilligers bij maatschappelijke activiteiten zoals bijvoorbeeld de voorlichting op scholen.

Het CDA heeft met een aantal ondoordachte en generaliserende uitspraken menig LHBTIQ-er die bij de raadsvergadering aanwezig was geschoffeerd. Volgens het CDA exploiteren wij een commerciële kroeg en kunnen de LHBTQ-ers in Alkmaar ook voor dat doel naar café ’t Hartje, tenslotte komt Joling daar ook. Het is duidelijk dat het CDA wel een lesje voorlichting kan gebruiken. Het CDA is duidelijk niet op de hoogte van de activiteiten van het COC. Politieke partij OPA ziet het COC liever naar Heerhugowaard verhuizen. Leefbaar Alkmaar gaf aan de zijlijn nog een extra duw door ook tegen de motie te stemmen. In dit debat is door deze politieke partijen helaas de toon gezet. Regenboogstad onwaardig.

40056487coc-vanaf-volgend-jaar-dakloos-motie-voor-meer-steun-gemeente-alkmaar-verworpenDoordat de raad geen langdurige visie en structurele oplossing kan of wil geven over een COC-vereniging op een vaste locatie in de stad Alkmaar heeft het bestuur besloten de huur van ons huidige pand na 30 jaar op te zeggen.

De penningmeester heeft in november 2015 al door gerekend dat we met de huidige inkomsten en huurverhoging binnen no-time in de rode cijfers gaan belanden. Gemeenteraad Alkmaar subsidieert in het COC in 2017 met 6000,- euro. Het bedrag van 6000,- euro zal slechts het verschil in huurverhoging van 2017 oplossen. Met dit bedrag kan een kleine verbouwing, grof achterstallig onderhoud en de huurverhoging van 2016 niet worden betaald.

Onze maatschappelijke COC-activiteiten worden in 2016 en 2017 niet gesubsidieerd.

Als bestuur zoeken wij door naar alternatieven om zo toch te kunnen zorgen dat wij elkaar kunnen blijven ontmoeten in een veilige en gezellige omgeving. Voorlopig gaan onze activiteiten door, zoals voorlichting op scholen, Café Hoezo Anders, Maatjesproject etc.

Zo gauw er meer nieuws is laten wij u dat horen!

Als er nog vragen zijn dan kan je contact opnemen met het bestuur.

#LoveWins
Richard Ivangh
Voorzitter COC Noord-Holland Noord