Programma Pink Society seizoen 2014/15

Hier het nieuwe programma voor de Pink Society (nog onder voorbehoud)

We hebben besloten om elke eerste vrijdag van de maand een Pink Society bijeenkomst te houden. Er is een afwisseling van caféavond en dan weer een activiteit.

Programma

5 september 2014     Café avond
3 oktober 2014           Café avond
7 november 2014
Het politieke debat i.s.m. het COC-NHN. Dit debat wordt gehouden als voorbereiding op de gemeente raadsverkiezing voor fusiegemeenten  Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp.

5 december 2014       Sinterklaasavond
2 januari 2015             Nieuwjaarsreceptie
6 februari 2015           Foute bingo
6 maart 2015               Lezing Tineke Alma
3 april 2015                  Inspiratie op de muziek van de Matthaus Passion
1 mei 2015                   Open podium

Kortom dit zijn de datums, we hopen jullie op een van deze avonden te ontmoeten. We zijn geopend vanaf 20.00 uur en de activiteiten beginnen om 20.30 uur

Mochten jullie ideeën of suggesties hebben e-mail ze dan naar connyvaniersel1957@gmail.com  of via de Facebookpagina van de Pink Society.

Als je iemand aan wil melden voor de mailinglijst, geef dat dan ook door via bovenstaand e-mailadres.

Verder vinden wij het heel gezellig als jullie ook vrienden of/en bekenden meenemen naar de Pink Society. Iedereen is van harte welkom

Met vriendelijke groet,

Team Pink Society

pink-champagne