Pink Society

Tijdens de Roze Week Alkmaar 2013 is de eerste senioren sociëteit van start gegaan.
De officiële opening is opgeluisterd door de wethouder Mevr. M. Hamberg en als oud COC vrijwilliger en festivalorganisator van diverse Homo festivals in de stad; Dhr. M. Dielemans.

Tijdens deze avond is er een enquête besproken die door 50 + COC leden is ingevuld en de conclusies die daar uit te trekken zijn.

Daarna volgde een aantal stellingen die gepresenteerd werden door oud COC Noord-Holland Noord voorzitter Joop Schermer.

De avond werd afgesloten met een drankje en vooral stond het ontmoeten van mensen van vroeger centraal.

De sociëteit heeft via een prijsvraag de naam gekregen Pink Society. De Pink Society komt eens in de 2 maanden bij elkaar op de eerste vrijdag van de maand. In de Sociëteit Luttik aan de Luttik Oudorp 78 te Alkmaar vanaf 19.00 uur.

Het programma voor 2013 / 2014 ziet er als volgt uit;

  •  6 september 2013: Pop-quiz waarin muziek uit de jaren ’60, ’70, ’80 centraal staat en deze zal als quiz gepresenteerd worden.
  •  1 november 2013: Klaverjasdrive waarvoor men zich op kan geven via: societeit@hotmail.com
  •  3 januari 2014: Nieuwjaarsborrel met omlijsting
  •  7 maart 2014: Voordrachtavond
  •  2 mei 2014: Lezing “Homoseksualiteit en Religie” door Lector van de Oudkatholieke kerk; Gerard Wilts.