OPROEP VAN HET BESTUUR – Kom naar raadsvergadering 1 december 2016

Beste leden, vrijwilligers en belangstellende van COC Noord-Holland Noord,

Zoals in de laatste nieuwsbrief van 11-11-2016 te lezen was, actie-logohebben wij het college van de gemeente Alkmaar onder druk gezet. Gelukkig zijn er ook politieke partijen die vinden dat COC Noord-Holland Noord bestaansrecht heeft en moet houden.
Onder aanvoering van BAS, GroenLinks en de PVDA wordt er een motie ingediend om ons een juiste subsidie toe te kennen om zo onze activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Er zijn helaas ook partijen die hun twijfels hebben over de nut en noodzaak van een COC binnen de grenzen van een Regenbooggemeente. Ja echt waar die zijn er. Om die partijen te laten zien dat het ons ernst is vagen wij jullie allemaal naar de vergadering te komen. Neem mensen mee die ons een warm hart toe dragen, hoe meer mensen hoe beter. Wij zijn ervan overtuigd als wij samen onze stem laten horen en laten zien dat wij het allemaal belangrijk vinden, zorgen we er ook samen voor dat de gemeenteraad niet om ons heen kan. Kom met velen! Laat je zien, het lijkt ons heel goed als ieder iets roze draagt of iets van een regenboog dat, zodat er geen misverstand kan ontstaan wie we zijn en waar we voor staan. Laten we samen de gemeente Alkmaar erop wijzen dat zij haar LHBTQ-inwoners en hun familie en vrienden moet koesteren!

KOM ALLEN OP DONDERDAG 1 DECEMBER NAAR HET STADHUIS VAN DE GEMEENTE ALKMAAR. AANVANG: 20.00 UUR

TEAM UNITY AND COOPERATION

Als er nog vragen zijn dan kan je contact opnemen met het bestuur.

#LoveWins
Richard Ivangh
Voorzitter COC Noord-Holland Noord