Nieuws van het bestuur, december 2016

Beste leden, vrijwilligers en belangstellende van COC Noord-Holland Noord,

Aan het einde van het jaar is het altijd het moment om terug te kijken en vooruit te kijken.
Terugkijkend kunnen we concluderen dat we een onstuimig jaar achter de rug hebben. Eerst horen jullie van ons we gaan het pand aan de Bierkade verlaten vanwege een forse huurverhoging. Daarna horen jullie van ons dat wij toch in het pand aan de Bierkade kunnen blijven omdat de gemeente ons steunt. Tot slot moesten wij jullie toch laten weten dat COC Noord-Holland Noord definitief het pand aan de Bierkade moet gaan verlaten, de toegezegde steun van de gemeente is fors minder dan toegezegd en daardoor wordt een langer verblijf aan de Bierkade een financieel risico waar bestuursleden persoonlijk verantwoordelijk voor worden gehouden.
Als bestuur kunnen wij deze risico’s niet dragen en leveren het pand aan de Bierkade 31 december 2016 op aan de verhuurder.

Na 30 jaar met pijn in ons hart.
Vele van jullie hebben daar je eigen mooie herinneringen, de mooie avonden die daar zijn georganiseerd of spontaan ontstonden. De Stylavonden, de vrouwenavonden, de dance avonden op zaterdagavond, de caféavonden op donderdag, iedereen heeft daar zo zijn eigen mooie herinneringen bij.

Daarnaast hebben we dit afgelopen jaar kunnen laten zien wat het belang is van COC Noord-Holland Noord, als je ziet hoe veel voorlichting er wordt gegeven op scholen door onze enthousiaste en kundige voorlichters, chapeau.
Daarnaast is het maatjesproject langzaam maar zeker in beweging gekomen en hebben daar al diverse LHBT-vluchtelingen gebruik van kunnen maken.
Gelukkig hebben we dit jaar ook onze rol als veilige haven voor LHBT-ers in Alkmaar en omgeving nog waar kunnen maken.
Café Hoezo Anders is ook zo’n mooi voorbeeld van veilig je zelf kunnen zijn.
De aanleiding was triest, de herdenkingen n.a.v. de aanslag in Orlando, maar het was mooi om te zien dat er zoveel mensen op af waren gekomen. Mooi om zo samen te zijn en te herdenken.

Wat nu?
We gaan als COC Noord-Holland Noord door met onze activiteiten, we zoeken naar een nieuwe veilige plek, hopelijk samen met andere partijen. Andere gemeentes willen ook meewerken aan een nieuwe veilige plek voor LHBT-ers in Noord-Holland Noord. Denk aan de gemeente Heerhugowaard, die zich zelfstandig gaat aansluiten bij de Regenboogsteden of de gemeente Bergen die ook mogelijkheden ziet voor een COC-locatie in het centrum.
Hoe het gaat lopen kunnen we nu nog niet zeggen of voorspellen. In de gemeente Alkmaar zijn ook politieke partijen als GroenLinks, BAS, PVDA en Spa druk bezig om te kijken of zij de andere partijen toch kunnen overtuigen van het belang van een COC in een Centrum Regenbooggemeente als Alkmaar. In het begin van het nieuwe jaar zal er een gesprek plaatsvinden tussen het CDA, BAS, PVDA en het COC en hopelijk nog meer partijen om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Tot zover wat bestuurlijke informatie.

UITNODIGING:
DONDERDAG 12 JANUARI 2017 NIEUWJAARSRECEPTIE, AANVANG 20.00 UUR.
LOCATIE: STADSKANTINE ALKMAAR
NOORDERARKADE INGANG JAAP KOOY TUINMEUBELEN (LIFTSCHAFT ZICHTBAAR AAN DE BUITENKANT)
Als bestuur nodigen wij jullie uit om te toasten op een nieuw en voorspoedig 2017!

#zethemop
Richard Ivangh
Voorzitter COC NHN