Nieuws over ons pand

Beste leden en vrijwilligers van COC Noord-Holland Noord,

Als bestuur hebben wij onverwachts slecht nieuws te melden. In tegenstelling tot onze laatste nieuwsbrief van oktober 2016, moeten wij jullie melden dat ons pand toch definitief dicht gaat.

Waarom? De gemeente heeft onze subsidie voor 2016 afgewezen, zij beroepen zich op de termijn waarop subsidie aangevraagd moet zijn, voor 1 september.

Dat is tegenstrijdig met datgene dat mondeling door bestuur is afgesproken met de wethouder.

Het bestuur had aangegeven dat er pas later in het jaar een aanvraag zou worden ingediend, dit i.v.m. de onzekere toekomst over onze huisvesting.

De wethouder gaf aan dat hij dat begreep, geen probleem. Nu zegt de gemeente gewoon keihard, te laat. Onze aanvraag voor 2016, heeft de gemeente zelfstandig en zonder overleg verandert in 2017 en daarbij gemakshalve de hoogte van de aanvraag gehalveerd. De 6000 euro die zij ons toekennen voor 2017 is precies de verhoging van de huur voor 1 jaar. Daarnaast geeft de gemeente geen cent voor alle activiteiten die wij als LHBTQ maatschappelijke belangenvereniging doen.

Als bestuur hebben wij de raad geïnformeerd en vragen we  de gemeente raad van Alkmaar om eens kritische te kijken naar de uitvoering van de motie van 24 maart 2016, waarin de wethouder wordt gevraagd constructief mee te zoeken naar een goede locatie voor het COC. Het bestuur is van mening dat de motie onvoldoende is uitgevoerd. Het bestuur zal kritische vragen aan de gemeente Raad stellen en zullen ook de Alkmaarsche Courant voorzien van informatie.

Wij hopen dat de gemeente Raad van Alkmaar de uitvoering van de motie op de agenda van de gemeente Raad plaatst zodat er over gesproken kan worden. Als het onderwerp op de agenda komt te staan kan er ook ingesproken worden, daar zullen wij als bestuur dan gebruik van maken. Als bestuur hopen wij dan dat wij op jullie steun kunnen rekenen. Het zou een enorme mooi signaal zijn als we die vergadering met 100 leden en vrijwilligers kunnen bijwonen, dit levert enorme druk op bij raadsleden.

Tot het moment dat wij beter nieuws krijgen van de gemeente Alkmaar, zijn wij genoodzaakt om de deuren gesloten te houden totdat wij weten hoe en waar wij verder kunnen.

Als er nog vragen zijn dan kan je contact opnemen met het bestuur.

#LoveWins
Richard Ivangh
Voorzitter COC Noord-Holland Noord
voorzitter@cocnoordhollandnoord.nl

De BRIEF die naar de raad is gestuurd.