Nationale coming out dag in Alkmaar

Het was donderdag 11 oktober nationale coming out dag in Nederland. Het
thema dit jaar is ‘homoseksualiteit en sport’. In Alkmaar werden wij om 8
uur ’s morgens als COC Noord-Holland Noord verwelkomd door wethouder
Mirjam Hamberg. Daarnaast waren er vertegenwoordigers van de gemeente
Alkmaar, van het sportbureau, van de Alkmaarse sportraad, van bureau
discriminatiezaken en een aantal homoambassadeurs aanwezig. Om één
over acht hebben de wethouder en ik twee regenboogvlaggen gehesen aan
de balustrade van het stadhuis aan de Langestraat. Alkmaar was de eerste
gemeente die de regenboogvlaggen heeft gehesen. Daarna volgende er nog
vele steden in het land. Na deze plechtigheid bood de gemeente Alkmaar een
heuse roze ontbijt aan in de mooie prinsenzaal.

Tijdens het ontbijt hebben de aanwezigen gediscussieerd over hoe wij het
thema ‘homoseksualiteit en sport’ onder de aandacht kunnen brengen van
de sportverenigingen. Het gaat erom dat wij het komende jaar dit thema
praktisch handen en voeten gaan geven. In eerste instantie kiezen wij voor de
voetbalverenigingen, omdat juist in de voetbalwereld er nog een groot taboe
heerst omtrent homoseksualiteit. Wij denken er nu aan om in gesprek te gaan
met voetbalbesturen en te bekijken of wij het klimaat veiliger kunnen maken
voor homoseksuele voetballers. Daarnaast zouden wij ook willen bereiken
dat het woord ‘homo’ niet meer als scheldwoord wordt gebruikt tijdens
wedstrijden. Landelijk heeft de KNVB een plan van aanpak uitgewerkt. KNVB
voorzitter Michael van Praag heeft het plan afgelopen donderdag onthuld.

Van Praag wijst er op dat alle clubs zeggen dat ze er geen probleem mee
hebben, maar ze hebben ook geen homo-spelers. “Er zit dus iets fout”,
concludeert Van Praag: “Daarom presenteren we nu een actieplan en we
doen dit met zijn allen, spelers, clubs, coaches en de KNVB.” Van Praag
deed een beroep op alle clubs en spelers in Nederland. “De bond kan het
klimaat niet eenzijdig veranderen. Iedereen – van bestuurders tot spelers –
moet zich bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheid. Jezelf inzetten voor
homoacceptatie betekent: het onderwerp bespreekbaar maken en elkaar
corrigeren waar nodig. Want laten we wel wezen: homo of hetero, het maakt
helemaal niets uit.”

In Noord-Holland Noord en in Alkmaar in het bijzonder zullen wij als COC
nauw gaan samenwerken met het sportbureau en de sportraad Alkmaar. Na
het roze ontbijt hebben COC leden de coming out poster verspreid op meer
dan 40 sportscholen en sporthalen in onze regio.

Simon Broersma, voorzitter COC Noord-Holland Noord