Menno Brandsma – Nieuwe penningmeester

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 14 juli is Menno Brandsma gekozen tot penningmeester van COC Noord-Holland Noord. Menno volgt hiermee Richard Mulder op na 3 termijnen stop met zijn taak als penningmeester.

We zoeken ook nog opzoek naar een nieuwe secretaris en coördinator voor het COCKTAIL MAATJESPROJECT

Reactie op de vacature kan je sturen naar Richard Ivangh (Voorzitter)  of voorzitter@cocnoordhollandnoord.nl