Landelijke COC vergadering bij COC NHN

Zaterdag 9 juni was COC Noord-Holland Noord gastheer voor de halfjaarlijkse ALV van COC Nederland! Een zeer goede vergadering waar ruimte was voor een in memorium voor de onlangs overleden Jack Drabbe. Indrukwekkend de brief van hem die Vera Bergkamp voorlas!

Verder een constructieve vergadering waar de ontwikkelingen binnen COC Nederland en de belangen van de LHTB gemeenschap, een positief beeld schetsen voor de toekomst. Waar we echter wel waakzaam moeten blijven om de verworvenheden tot nu toe, te behouden en uit te breiden. Nationaal en internationaal.

Een vergadering waar afscheid genomen werd van Wouter Neerings, die na 6 jaar niet meer beschikbaar mag en kan zijn voor een bestuursfunctie. Wouter, dank voor je inzet en betrokkenheid en dank voor je indrukwekkende afscheidsredes. Een vergadering waar ik de verantwoordelijkheid op mij genomen heb om binnen COC Nederland een bestuursfunctie te aanvaarden, nadat ik “unaniem” gekozen werd. Nieuwsgierig naar hoe ik deze taak ga invullen en tegelijk trots om weer op een andere manier bezig te zijn met emancipatie en acceptatie van sexuele diversiteit! Trots om nog steviger te horen bij die LHTB gemeenschap en te mogen gaan samenwerken met mooie, sterke en gemotiveerde collega’s!

Met vriendelijke groet,
Joop Schermer, bestuurslid federatiezaken COC