Eerste LHBTI-kinderrechtenrapportage voor staatssecretaris Van Rijn

COC Nederland presenteert op dinsdag 18 februari a.s. het eerste rapport óóit over de rechten van LHBTI-kinderen in Nederland. Het rapport wordt aangeboden aan staatssecretaris Van Rijn (Jeugdbeleid) en bevat aanbevelingen voor verbetering van LHBTI-kinderrechten in onder meer de jeugdzorg en het onderwijs. 

Volgens COC-voorzitter Tanja Ineke valt er in Nederland nog ‘een wereld te winnen’ als het gaat om de rechten van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender kinderen en kinderen met een intersekse-conditie (LHBTI-kinderen).

Het COC-rapport brengt voor het eerst in kaart welke knelpunten er in Nederland bestaan als het gaat om rechten van LHBTI-kinderen. Onderzoeker Suzanne van Rossenberg nam daarbij het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK) als uitgangspunt. Het onderzoek bestrijkt een breed terrein, van onderwijs en welzijn tot gezondheidszorg. De onderzoeker sprak met deskundigen, nam enquêtes af en deed literatuuronderzoek.

Roze bril voor de jeugdzorg
De suïcidecijfers onder lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren liggen ongeveer vier tot vijf keer hoger dan onder heteroseksuele jongeren, zo blijkt uit eerder onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat in de rapportage wordt aangehaald. In o.a. de jeugdzorg, het welzijnswerk en de geestelijke gezondheidszorg bestaat een ‘blinde vlek’ als het gaat om (de problemen van) LHBTI-jongeren. Het COC pleit op basis van het onderzoek voor een ‘roze bril’ voor de jeugdhulpverlening: de regering zou kennis en expertise over LHBTI-kinderen in jeugdzorg en jeugdbeleid moeten stimuleren.

‘Homo’ meest gebruikte scheldwoord op school
‘De school is de plek waar het meeste te winnen valt om het welzijn van LHBT-kinderen en jongeren te verbeteren’, aldus de rapportage. Maar liefst 91 procent van de openlijke LHBT-jongeren krijgt negatieve reacties vanwege hun identiteit.

Het ministerie van OCW doet reeds het nodige om de situatie van LHBTI-jongeren op school te verbeteren. De rapportage beveelt onder meer aan om ook op alle docentenopleidingen voor basis- en voortgezet onderwijs voorlichting over seksuele diversiteit, genderdiversiteit en intersekse-condities verplicht te stellen. Want zoals één van de geïnterviewde experts stelt: “Er kunnen mooie lesmethodes zijn, maar als je niet weet hoe je adequaat reageert op een uitspraak als ‘alle homo’s moeten dood’, waar ben je dan?”

Volgens het onderzoek is ‘homo’ het meest gebruikte scheldwoord op school. Het rapport vraagt het ministerie van OCW om beleid te formuleren om dit verbale geweld tegen LHBTI-kinderen te bestrijden. Ook zou OCW zich moeten inzetten voor lesmateriaal waarin LHBTI’s voorkomen. Het is belangrijk dat er op elke school een vertrouwenspersoon is met kennis over LHBTI-onderwerpen.

Erken geslachtsidentiteit transgenderkinderen
Transgenderkinderen ondervinden problemen omdat zij hun geslachtsregistratie niet kunnen wijzigen. ‘Het zorgt voor enorm veel stress om een paspoort te hebben waar je oude geslacht op staat als je al in transitie bent,’ aldus één van de jongeren in het rapport. Tachtig procent van de transgenderjongeren wil de geslachtsregistratie al vóór het zestiende levensjaar kunnen wijzigen. De rapportage beveelt aan dat het ministerie van Justitie luistert naar deze wens van transgenderjongeren. Het geheel afschaffen van de categorie geslacht in officiële documenten zou transgenderkinderen veel stress besparen, aldus het rapport.

Intersekse-conditie  
Nieuw is dat het COC – naast lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders – in dit onderzoek ook de situatie van mensen met een intersekse-conditie betrekt. Intersekse is een parapluterm voor diverse aangeboren condities waarbij de  ontwikkeling van de geslachtskenmerken verschilt van de norm.

Uit het rapport blijkt dat er in Nederland nog vrijwel niets bekend is over kinderen met een intersekse-conditie. Aanbeveling aan het ministerie van VWS en OCW is om onderzoek naar deze groep te stimuleren en kennis bij instanties te bevorderen. Het gaat onder meer om het onderzoeken van de lange termijneffecten van medisch ingrijpen bij kinderen met een intersekse-conditie.

Totstandkoming
De totstandkoming van dit rapport is mede mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Informatie voor de pers
De overhandiging van het rapport LHBTI-kinderen in Nederland, rapportage over de leefwereld en rechten van een vergeten groep kwetsbare kinderen aan staatssecretaris Van Rijn is toegankelijk voor de pers.

Datum en tijd: dinsdag 18 februari 2014 van 15:30 – 16:00 uur
Locatie: ministerie van VWS, Rijnstraat 50, Den Haag

Pers wordt verzocht zich tevoren aan te melden. Een embargo-exemplaar van het rapport kan worden opgevraagd bij COC Nederland.*