Het bestuur

Sinds de laatste Algemene Leden vergadering van november 2015 wordt het bestuur gevormd door:

Voorzitter
Richard Ivangh

Secretaris
Arjen Drent

Penningmeester
Menno Brandsma

Algemeen bestuurslid
Bart Froon