Het bestuur

Sinds de Algemene Ledenvergadering van 6 januari 2021 wordt het bestuur gevormd door:

Voorzitter a.i.
Joop Schermer
voorzitter@cocnhn.nl

Secretaris
Arjen Drent
secretaris@cocnhn.nl

Penningmeester
Karin Kuiken
penningmeester@cocnhn.nl

Algemeen Bestuurslid
Conny van Iersel-Hoogenraad
conny@cocnhn.nl

Algemeen Bestuurslid
Daan Hin
daan@cocnhn.nl

Wil jij jouw vraag een het hele bestuur stellen? Mail jouw vraag naar bestuur@cocnhn.nl.

Heb jij een algemene vraag voor COC NHN? Mail die vraag naar info@cocnhn.nl.