Het bestuur

Sinds februari 2020 wordt het bestuur gevormd door:

Voorzitter
Onbezet

Secretaris
Arjen Drent

Penningmeester
Menno Brandsma