Bestuursoverleg

Elke eerste woensdag van de maand zit het bestuur en de coördinatoren van het COC Noord-Holland Noord om tafel.

Wie zijn wij? Maaike Kardinaal  (voorzitter),  Richard Mulder (penningmeester), Richard Ivangh (secretaris kandidaat), Jolanda Jonker (algemeen bestuurslid kandidaat), Matthé Grent (Coördinator  Horeca), René Kortekaas  (Coördinator  PR& Communicatie), Marloes Derksen  (Coördinator voorlichting).

Twee van onze bestuursleden draaien volop mee, maar moeten nog officieel worden verkozen tijdens de eerste Algemene leden vergadering die in het najaar gaat plaats vinden.

Nieuws van het bestuurs

Jongeren avond Style.
Op vrijdag 10 oktober vindt de tweede editie van jongerenavond Style plaats.
Deze jongerenavond is een initiatief van een aantal jonge enthousiaste COC vrijwilligers.
Waarom nu speciaal een jongeren avond?
Jongere LHBT-ers zijn een kwetsbare doelgroep. Ze worstelen soms nog met hun identiteit. Zo is er gebleken uit recente cijfers dat het zelfmoord cijfers onder jonge LHBT-ers vijf keer (!) hoger is dan onder gewone jongeren. Het is dus belangrijk dat de jongeren in een veilige omgeving kunnen oriënteren. In Alkmaar is er voor de jongere LHBT-er nu niet veel te doen. Voor sommige jongeren is een stad als Amsterdam net  (letterlijk) een station te ver.
Hoe mooi is het dan, dat er nu vanuit een aantal jongeren zelf elk kwartaal een jongerenfeest georganiseerd wordt bij het COC Noord-Holland Noord. Ik zeg; een prachtig initiatief!

Roze week Alkmaar
Verschillende evaluaties met de wethouder en ambtenaren hebben inmiddels plaatsgevonden. Dat Roze Week Alkmaar 2014 een succes was staat vast. Ook  in 2015 zal het COC Noord-Holland Noord   Alkmaar Pride gaan organiseren.

Vrijwilligers feest.
Binnenkort gaan we een gezellige avond organiseren waarbij we alle de vrijwilligers van COC Noord-Holland Noord willen bedanken voor hun inzet in 2014. Dit jaar iets anders (en later) dan voorgaande jaren. Budget technisch zitten we er iets strakker in, maar voor een leuk feestje is natuurlijk niet heel veel nodig. Met gezellige mensen, muziekje, dansje en drankje kom je een heel eind. De vrijwilligers komen dan gezellig een dansje &(gratis) drankje doen in 1811 Dance & Drinks.

Vrijwilligersovereenkomst.
Bij veel lid verenigingen van het COC wordt er gewerkt met een vrijwilligers overeenkomst. Ook bij COC Noord-Holland Noord gaan we zo’n overeenkomst invoeren. De overeenkomst is er voor nieuwe vrijwilligers. Op deze wijze willen we als vrijwillige organisatie heldere afspraken met elkaar maken, waardoor verwachtingen over en weer uitgesproken zijn.

Nationale coming out dag.
Op 11 oktober is het Nationale Coming Out Dag. Omdat dit een zaterdag is, wordt het dit jaar op 10 oktober gevierd. Op Coming Out Dag zal bij het gemeentehuis de regenboogvlag worden gehesen.
Het COC Noord-Holland Noord zal posters door ons helewerkgebied verspreiden, met daarop het thema van dit jaar. We zijn nog aan het brainstormen over wat te doen en wat er verder haalbaar is vanuit het COC Noord-Holland Noord. Mocht je een idee hebben of een bijdrage willen leveren aan Coming Out Dag mail dan naar voorzitter@cocnoordhollandnoord.nl

COC Songfestival
Op 6 december vindt het COC songfestival plaats, namens COC Noord-Holland Noord zal Alexander van der Doorn deelnemen aan dit festival. De plannen van Alexander zijn groots, we hopen natuurlijk zijn performance nog voordat wij hem afvaardigen in 1811 Dance & Drinks te gaan zien

Politiek café
Op vrijdag 7 november vindt er een politiek debat plaats. Dit vanwege de op hand zijnde gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Alkmaar.
CDA, VVD en OPA hebben inmiddels toegezegd aanwezig te zullen zijn. Vanuit het landelijk COC zal Joop Schermer aanwezig zijn. De avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Pink Society en zal daarom plaats vinden in de Society aan de Luttik Oudorp.

Vrijwilligers gezocht.
As usual zoekt het COC Noord-Holland Noord vrijwilligers. We willen vooral de voorlichters groep uitbreiden, zodat we vaker kunnen voldoen aan de verzoeken van scholen om de zo belangrijke voorlichting te geven. De voorlichters groep is een leuke club mensen. Er worden bijeenkomsten georganiseerd door Marloes en eens in de zoveel tijd gaan ze met elkaar uit eten.
In het najaar willen we een vrouwenavond starten 1 x per maand. Ook daarvoor zoeken we nog vrijwilligers.
Ook voor de Roze Week Alkmaar, PR groep, creatief team, horeca, hand en span diensten kunnen we natuurlijk vrijwilligers gebruiken.
Heb je een goed idee? Ook dan nodigen we je uit, neem het initiatief! Het COC is van, voor en door vrijwilligers!

Mail je idee naar voorzitter@cocnoordhollandnoord.nl

 

Maaike Kardinaal

Voorzitter COC Noord-Holland Noord