Alle berichten van Rene

Algemene ledenvergadering 19 april 2012

Beste leden, vrijwilligers en belangstellenden,

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van onze ledenvergadering op 19 april a.s. om 20.00 uur in ons pand “1811” aan de Bierkade 14a te Alkmaar.

Voorafgaand aan deze vergadering is er de mogelijkheid om een kopje koffie of thee te drinken en even bij te praten (vanaf 19:30 uur).

Op de agenda van deze half jaarlijkse vergadering die voor het eerst geleid zal worden door voorzitter Simon Broersma, de vaste agendapunten zoals het financieel jaarverslag 2011 + de bevindingen van de kascommissie, alsmede het secretarieel jaarverslag over het jaar 2011.

Voorts het punt bestuursverkiezing; de eerste termijn van twee jaar van onze penningmeester Richard Mulder loopt ten einde. Maar we zijn zeer verheugd dat hij zich verkiesbaar stelt voor een 2e termijn. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden bij het bestuur via: bestuur@cocnoordhollandnoord.nl

Verder praten wij u bij over de stand van zaken binnen COC Noord-Holland Noord en 1811 Dance & Drinks en over de voortgang van de Roze Week Alkmaar, editie 2012 Kortom, ik denk dat er voldoende bespreekpunten zijn op de ledenvergadering en hoop velen van jullie welkom te mogen heten. Graag tot donderdag 19 april!

Met vriendelijke groet,

Ron Mol,
Secretaris COC Noord-Holland Noord

De vergaderstukken:

Uitnodiging en agenda ALV COC NH 19 april 2012

Notulen ALV COC NHN 24 november 2011

ALV COC NHN Jaarverslag 2011

Schorer vraagt faillissement aan

De Raad van Toezicht en de Bestuurder van Schorer, het Nederlands instituut voor homoseksualiteit, gezondheid en welzijn, hebben afgelopen woensdag (7 maart 2012) na ampel beraad moeten besluiten faillissement aan te vragen. Dinsdag 13 maart 2012 wordt het faillissement uitgesproken. Lees meer »

Roze Loper voor homovriendelijk zorgcentrum

HOORN – Het uitreiken van de Roze Loper als aanmoedigingsprijs voor een homovriendelijk woonzorgcentra. Het is een van de ideeën van de gemeente Hoorn om een afwijkende seksuele voorkeur te laten accepteren.

Hoorn is een van de 21 gemeenten die zich samen met de ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap inzetten voor de emancipatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT). De gemeente heeft hiervoor nu een actieplan ontwikkeld. Het Rijk stelt hiervoor tot en met 2014 jaarlijks twintigduizend euro beschikbaar.

Voor de activiteit werkt Hoorn samen met Art.1 Noord-Holland Noord – het voormalige anti-discriminatiebureau-, Roze Netwerk Noord-Holland Noord, COC Noord-Holland Noord, Talent (bestuur voor het openbaar onderwijs), Penta (bestuur voor bijzonder onderwijs) en welzijnsstichting Netwerk. In het actieplan neemt onderwijs een belangrijke plaats in. Volgens de partners is het nodig om de seksuele diversiteit en het bestaan van transgenders op scholen te bespreken. LHBT-jongeren hebben het daar zwaar. Het COC geeft aan dat het aantal zelfmoordgevallen onder homoseksuele jongeren vijf keer hoger is dan heteroseksuele jongeren.

Voorlichtingsprogramma’s en informatiebijeenkomsten moeten homoseksualiteit voor leerlingen op basisscholen bespreekbaar maken. Voor leerkrachten en andere professionals zouden er trainingsprogramma’s moeten komen om signalen en gedragingen van leerlingen te herkennen en hierop gepast te reageren. Acceptatie van seksualiteit en het transgender zijn kan in het vmbo door middel van debatten.

In het lokale actieplan van de gemeente Hoorn staat ook dat homoseksuele ouderen meer dan gemiddeld eenzaam zijn. Zij hebben doorgaans een vaste partner, noch kinderen, minder contacten en een kleiner netwerk. Volgens het landelijke kenniscentrum Movisie zijn soms doelwit van vervelende opmerkingen. Andere bewoners hebben vaak ‘achterhaalde’ opvattingen over homoseksualiteit. Roze senioren kruipen daardoor terug in de kast.

Voor acceptatie bij senioren zou er een Roze Loper voor een homovriendelijk woonzorgcentrum moeten komen.

Actie tegen homofobe St. Petersburg-wet

“Propaganda van sodomie, lesbische, biseksuele en transgender issues moet strafbaar gesteld worden.” Woensdag 29 februari stemmen de wetgevers in St. Petersburg voor de derde en laatste keer over dit wetsvoorstel. Expreszo roept iedereen op om via zijn of haar social media het homofobe voorstel te veroordelen.

In St. Petersburg wordt het homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) verboden om te praten, schrijven of lezen over wie zij zijn. Om de inwoners van St. Petersburg een hart onder de riem te steken roept Expreszo iedereen op om woensdag 29 februari voor één dag stil te staan bij de tot stilte maning van een hele bevolkingsgroep. Doe mee door je profielfoto op Twitter of Facebook aan te passen aan de gelegenheid.

Wetsvoorstel
Sinds november 2011 is men in de Russische stad bezig met het betreffende wetsvoorstel. Gezien de status van St. Petersburg binnen de Russische Federatie, kent de stad tegenwoordig een autonomie vergelijkbaar met die van een Amerikaanse staat. Verwacht wordt dat het stadsbestuur de wet nu definitief aan zal nemen. Het voorstel werd al twee keer eerder goedgekeurd. Afgelopen vrijdag, 24 februari, werd een openbare hoorzitting rondom het idee nog gemanipuleerd door voorstanders. De aanwezige stadsbewoners kregen onder meer foutieve statistieken betreffende homoseksualiteit uitgedeeld. Ook werden er lezingen gehouden over de perversie van homoseksualiteit en het isoleren van homoseksuelen.

Afkeuring
Vanuit de gehele wereld is inmiddels met afschuw gereageerd op de huidige ontwikkelingen. Een petitie op All Out is inmiddels meer dan 270.000 keer ondertekend. Deze handtekeningen zijn aangeboden aan de hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheid binnen de Europese Unie, Catherine Ashton. Zij heeft de Russische premier Poetin aangesproken.

Ook de Verenigde Staten hebben op eenzelfde manier gereageerd. Dit kwam hen echter op een berisping vanuit Rusland te staan. Konstantin Dolgov, commissaris voor Mensenrechten, Democratie en Rechtsstaat binnen het Russische ministerie van Buitenlandse zaken: “We zijn verbijsterd door de Amerikaanse poging om het Russische wetgevingsproces te beinvloeden. Wij vinden deze poging ongepast en niet in lijn met de relatie tussen onze staten.”

Actie
Dinsdag 28 februari wordt over de gehele wereld actie gevoerd tegen het wetsvoorstel. Expreszo roept iedereen op om mee te werken vanuit zijn of haar social network. Keur de homo- en transfobe wetgeving in St. Petersburg af door je profielfoto op Twitter of Facebook aan te passen aan de gelegenheid. Dit kan door een van de beschikbare beelden. Ook kan je ervoor kiezen om de poster te verspreiden of de cover op je Facebook-pagina aan te passen. Expreszo voorzitter Benjamin van Es: “Laat zien dat je de lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in St. Petersburg steunt. Never let someone silence you for who you are.”

Never let someone silence you for who you are.

Ga naar bovenstaande link voor:
Profielfoto voor facebook en twitter
Coverphoto-facebook
Poster (om op te hangen én om op te sturen naar Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken)

Simon Broersma unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter

Op 24 november 2011, is Simon Broersma tijdens de algemene ledenvergadering unaniem gekozen tot voorzitter van het COC Noord-Holland Noord. Broersma, voormalig PvdA raadslid in Hoorn, heeft er veel zin in om voor de belangen van homoseksuele mensen in Noord-Holland Noord op te komen. ‘Ik kom in gespreid bedje terecht, mijn voorganger Joop Schermer laat een bloeiende COC afdeling achter, ik ben hem daar zeer dankbaar voor’ Het COC NHN bestaat dit jaar 30 jaar, heeft ruim 200 leden en heeft een eigen ontmoetingsruimte aan de Alkmaarse Bierkade.

Hiv en aids centraal op Wereldaidsdag in MCA

Op Wereldaidsdag, 1 december a.s., is er in MCA extra aandacht voor hiv en aids. Van 11.00 tot 15.00 uur zijn er informatiestands van het team hiv-zorg van MCA, GGD/Sense en COC. Geïnteresseerden kunnen er vragen stellen aan deskundigen op het gebied van hiv en aids. Ook is er informatiemateriaal beschikbaar en zijn er kleine activiteiten, waaronder een quiz. De stands staan bij de ingang Metiusgracht.