Alkmaar zoekt homoambassadeurs!

Seksuele voorkeur zou er niet moeten toe doen, maar ervaringen in de sport, op school, in de zorg en binnen niet-westerse / orthodox religieuze gemeenschappen tonen helaas een ander beeld. Homoseksualiteit wordt lang nog niet overal in de stad geaccepteerd en daarom zijn er sinds twee jaar homoambassadeurs actief. De gemeente Alkmaar heeft als koplopergemeente de missie om sociale acceptatie van homoseksualiteit in de stad te bevorderen. De homoambassadeurs hebben hier de afgelopen twee jaar hard aan gewerkt en nu is het tijd om anderen ook de mogelijkheid te geven om met deze missie aan de slag te gaan.

Wij zoeken enthousiaste, creatieve personen die zichtbaar zijn in de stad en doelgericht werken aan sociale acceptatie van seksuele diversiteit. Dit doe je voornamelijk in samenwerking met gemeente Alkmaar, COC Noord-Holland Noord & Bureau Discriminatiezaken Art.1 Noord-Holland Noord. Je kan kiezen uit de volgende terreinen: onderwijs & jeugd, ouderen, sport en niet-westerse / orthodox religieuze gemeenschappen. Je zet je netwerk in om homoseksualiteit bespreekbaar te maken, geeft gevraagd en ongevraagd advies en organiseert activiteiten i.s.m. lokale organisaties. Je krijgt een aanstelling voor twee jaar, vrijwilligersvergoeding en een activiteitenbudget op basis van vastgestelde werkplannen. Tenslotte dient u een bewijs van goed gedrag (VOG) te kunnen aantonen i.v.m. de maatschappelijke missie van de functie. De kosten hiervan kunt u bij ons declareren.

Voor verder informatie klik op deze  link