Algemene Leden Vergadering 24 april

 Uitnodiging ALV COC-NHN 24 april 2014 aanvang 20.00 uur

1811 Dance & Drinks, Bierkade 14a te Alkmaar

Beste leden, vrijwilligers en belangstellenden,

Hierbij nodig ik u uit voor onze algemene ledenvergadering op 24 april a.s. om 20.00 uur in ons pand “1811”aan de Bierkade 14 a te Alkmaar.

Vanaf 19.30 uur bent u welkom voor een kop koffie of thee.

Op de agenda van onze half jaarlijkse vergadering de vaste agenda punten zoals het financieel jaarverslag 2013 + de bevindingen van de kas commissie. Ook leggen wij het jaarplan 2014 voor ter goedkeuring.

Daarnaast zullen wij deze vergadering onze activiteiten M.B.T. de roze week toelichten, en mondeling lichten wij de stand van zaken van het COC en 1811 toe.

De concept agenda, het jaarplan en jaarverslag kan je hier onder vinden
Agenda ALV 24 april 2014
Jaarverslag 2013
Jaarplan 2014
Notulen 21 november 2013

Graag tot donderdag 24 april!

Met vriendelijke groet,

 

Maaike Kardinaal,
Voorzitter COC Noord-Holland Noord.

 

logo kleintje