Algemene Leden Vergadering 21 november

Uitnodiging

 Algemene Leden Vergadering (ALV)
van COC Noord-Holland Noord.
Donderdag 21 november 2013, aanvang 20.00 uur.
in 1811Dance & Drinks aan de Bierkade 14a te Alkmaar

 

Alkmaar, november 2013

Beste leden, vrijwilligers en belangstellenden,

Hierbij nodig ik jullie uit voor onze ledenvergadering op 21 november 2013 om 20.00 uur in ons verenigingspand 1811 Dance & Drinks aan de Bierkade 14a te Alkmaar.

Voorafgaand aan deze vergadering is er de mogelijkheid om een kopje koffie of een glas thee te drinken en even bij te praten (vanaf 19:30 uur).  Het bestuur is dan al aanwezig.

Op de agenda van deze half jaarlijkse vergadering de vaste agendapunten zoals de notulen van ALV van 18 april 2013, het gevoerde financieel beleid en presenteert de penningmeester de begroting voor 2014. Maar ook de verkiezing van een nieuwe voorzitter van COC NHN staat geagendeerd. We zijn trots dat we u een geweldige kandidaat kunnen voordragen. Tevens zal de huidige situatie van COC NHN en de activiteiten van “1811” Dance & Drinks Alkmaar uitvoerig besproken worden. Maar ook de secretaris zal met een mededeling komen.

De uitnodiging en concept agenda staat nu online hier op de website Klik hier

Notulen ALV COC NHN 18 april 2013 en motivatie brief van de kandidaat voorzitter staan nu online op de website.

Kortom, voldoende bespreekpunten en ik hoop velen van jullie welkom te kunnen heten op deze najaars-ledenvergadering.

We hopen jullie op donderdag 21 november a.s. te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van COC Noord-Holland Noord,

 

Ron Mol,

Secretaris COC Noord-Holland Noord