Het bestuur

Sinds de laatste Algemene Leden vergadering van april  2019 wordt het bestuur gevormd door:

Voorzitter
Richard Ivangh

Secretaris
Arjen Drent

Penningmeester
Menno Brandsma