Het bestuur

Sinds de Algemene Leden vergadering van 29 november 2019 wordt het bestuur gevormd door:

Voorzitter

Secretaris
Arjen Drent

Penningmeester
Menno Brandsma