Categoriearchief: Algemeen

Virus hepatitis eist meer slachtoffers dan hiv

28 juli is het Wereld Hepatitis Dag. Wereldwijd worden dan acties gevoerd om
chronische hepatitis B en C onder de aandacht te brengen. Besmetting met
hepatitis B of C virus kan de lever aantasten, met soms een dodelijke afloop.
Wereldwijd, maar ook in Nederland, stijgt het aantal mensen dat overlijdt ten
gevolge van chronische hepatitis B en C.

Dragers van virus merken niets
Hepatitis B en C worden veroorzaakt door een virus. Wereldwijd zijn 480 miljoen
mensen besmet met het hepatitis B of C virus. In Nederland zijn dat er naar
verwachting 120.000.
Dragers van het virus merken meestal niet dat ze besmet zijn. Doordat
symptomen zich niet direct openbaren, wordt de chronische infectie pas
opgemerkt als de lever al zwaar beschadigd is. Levercirrose en leverkanker
kunnen worden veroorzaakt door deze infectie die dus dodelijk kan zijn.
Onderzoeken wijzen uit dat in de afgelopen tien jaar meer mensen zijn overleden
door een chronische virale hepatitis- dan door een hiv-infectie.

Bloed-bloed of seksueel contact
Hepatitis B kan worden veroorzaakt door bloed-bloed- of seksueel contact.
Bloed-bloed contact bij gebruik van niet goed gesteriliseerde naalden, zoals bij
intraveneus drugsgebruik, vormt een risico voor besmetting. Maar je kan ook
besmet worden wanneer een tatoeage op een onhygiënische wijze is gezet.

Behandeling van virale hepatitis is zwaar
Bij hepatitis B zijn er medicijnen die het virus kunnen onderdrukken, bij
hepatitis C is de behandeling er op gericht om het virus te doen verdwijnen.
De behandeling is vaak zwaar en langdurig. Voorkomen is de beste remedie.
Het risico op besmetting via seksueel contact wordt minder door het gebruik
van condooms. Daarnaast is tijdig vaccineren tegen hepatitis B belangrijk als je
behoort tot een van de risicogroepen. Voor hepatitis C bestaat er geen vaccin.

Vaccinatie 7 september 2013 in 1811Dance&Drinks
Zaterdag 7 september zijn er weer 2 verpleegkundigen van de GGD
aanwezig tussen 22.30 en 24.00 uur om te vaccineren in 1811Dance&Drinks.
Zet de stap en laat je voor de eerste keer vaccineren of maak af waar je mee
begonnen bent. De volledige serie bestaat uit 3 vaccinaties. Het maakt niet uit als
het al een lange tijd geleden is dat je de eerste of tweede vaccinatie hebt laten
zetten. Je bent pas beschermd na de derde vaccinatie.
De vaccinatie is nog steeds gratis en anoniem! Kan je echt niet op 7 september,
dan kan je ook zelf een afspraak maken bij de GGD.

Voor verdere informatie over hepatitis B verwijzen we naar de website:
www.manofmietje.nl Via deze site kan je zelf een afspraak online maken.
Of je kunt contact opnemen met de GGD Hollands Noorden: www.ggdhn.nl

Alkmaar zoekt een Homoambassadeur Sport!

Samen met de homoambassadeurs Onderwijs en Zorg, COC Noord-Holland Noord, Bureau Discriminatiezaken Art.1
Noord-Holland Noord en de gemeente Alkmaar maakt u homoseksualiteit meer zichtbaar.

Seksuele voorkeur zou er niet moeten toe doen in de sport, maar dat is niet de ervaring van lesbiennes, homoseksuelen,
biseksuelen en transgenders. Homo is ook in de sport vaak een scheldwoord en onderwerp van spreekkoren. Het is misschien niet zo bedoeld, maar het maakt dat velen zich niet welkom voelen en sporters hun seksuele voorkeur verzwijgen. De KNVB heeft in het najaar 2012 gesteld dat het anders moet, maar tussen wens en werkelijkheid zit een
lange weg.
Als u met bestuurlijke kennis en enthousiasme, met een netwerk in Alkmaar en omgeving wilt bijdragen aan sport voor iedereen, dan maken we graag kennis. U kunt uw kandidaatstelling tot 1 juli 2013 richten aan:
Dhr. L. Hofmans dir. Bureau
Discriminatiezaken Art.1
Noord-Holland Noord,
Postbus 3095, 1801 GB Alkmaar
of per e-mail: lhofmans@art1nhn.nl

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer L. Hofmans,
(072) 515 44 00.

Scholieren Café

Ter gelegenheid van de “Roze week” organiseren de Homoambassadeurs van de Gemeente Alkmaar een ROZE CAFÉ in “1811 Dance & Drinks”. Voor alle leerlingen en studenten van scholen in Alkmaar die zich misschien homo, lesbo, bi of wat dan ook voelen. En neem vooral je hetero vrienden en vriendinnen mee!
DSCF0103
Er is wat te drinken, er is informatie en natuurlijk leuke muziek door een dj. Welkom vanaf drie uur tot zes uur op de laatste vrijdag van de Roze Week.
Tijd: 15:00 – 18:00 uur
Locatie: 1811 Dance & Drinks, Bierkade 14a, Alkmaar
www.1811alkmaar.nl

Onderwijstour Homoambassadeurs

Tijdens de Roze Week Alkmaar, die van start gaat op zaterdag 25 mei a.s., zal er ook een zgn. OnderwijsTour plaats vinden. Deze wordt verzorgd door de Homoambassadeurs van de gemeente Alkmaar. In samenwerking met de Werkgroep Voorlichting van het COC Noord -Holland Noord zullen er weer diverse scholen van Voortgezet Onderwijs , Middelbaar Beroeps Onderwijs en Hoger Beroeps Onderwijs worden bezocht, op 27, 28, 29 & 30 mei. Met behulp van opvallende wagens, vlaggen en spandoeken zullen we aandacht vragen voor de Roze Week, Voorlichting op scholen en de positie van Lesbisch, Homosexuele, Bisexuele leerlingen en studenten alsmede de positie van Transgenders.
scholenb
Hiervoor kunnen de ambassadeurs nog wel wat vrijwilligers gebruiken. Van maandag 27 mei tot donderdag 30 mei tussen 11.30 en 13.30 uur zullen een aantal scholen worden bezocht. Lijkt het u/jou leuk om op een van deze dagen of alle dagen hier medewerking aan te verlenen; neem dan contact op met Willem Laan via mailadres: willemlaan@homoambassadeuralkmaar.nl

Roze Conferentie ‘Homo hoeft geen scheldwoord te zijn’

Op woensdag 29 mei organiseert COC Noord-Holland Noord, de gemeente Alkmaar en Bureau Discriminatiezaken Art.1NHN een conferentie in het kader van de Roze week Alkmaar.
De conferentie begint om 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur)met de algemene presentatie van het onderzoek naar discriminatie- ervaringen en tolerantieklimaat in het Voortgezet onderwijs. Daarna zal Anniek Verhagen ingaan op de mogelijkheden om een school veiliger te maken. Arjan Dijkman, de coördinator van de roze week Alkmaar, zal daarna een ludieke quiz presenteren om te testen wat de aanwezigen weten van LHBT.

home is geen scheld woord
Het is de bedoeling dat de scholen die aan het onderzoek hebben meegewerkt en andere scholen uit Noord-Holland Noord aan de slag gaan met initiatieven om hun school veiliger te maken. Eind 2014 komt er een vervolgonderzoek naar het effect van de maatregelen.
De workshops na de pauze zullen zich vooral focussen op praktische projecten die scholen, sportverenigingen en jongerenwerkers inspireren om hun school, vereniging en woonbuurt veiliger te maken.
Het gaat om discriminatie in het algemeen, maar ook om specifieke projecten rond homojongeren, want “homo, lesbisch, transgender of bi” zijn vaak aanleiding tot ernstig pesten, lichamelijk geweld en bedreiging. LHBT-jongeren zullen getuigen wat hun is overkomen, of bespaard is gebleven door actieve begeleiders, getuigen die niet wegkeken of bestuurders die hun beleid bewaakten in naleving en uitvoering.

Na afloop biedt de gemeente Alkmaar een borrel aan in het stadhuis. Aansluitend vindt om 18.00 uur de uitreiking plaats van de roze award in restaurant de Vestibule, alwaar ook de netwerk barbecue plaatsvindt. Ook hiervoor kunt u zich alvast inschrijven via de website.

Nationale coming out dag in Alkmaar

Het was donderdag 11 oktober nationale coming out dag in Nederland. Het
thema dit jaar is ‘homoseksualiteit en sport’. In Alkmaar werden wij om 8
uur ’s morgens als COC Noord-Holland Noord verwelkomd door wethouder
Mirjam Hamberg. Daarnaast waren er vertegenwoordigers van de gemeente
Alkmaar, van het sportbureau, van de Alkmaarse sportraad, van bureau
discriminatiezaken en een aantal homoambassadeurs aanwezig. Om één
over acht hebben de wethouder en ik twee regenboogvlaggen gehesen aan
de balustrade van het stadhuis aan de Langestraat. Alkmaar was de eerste
gemeente die de regenboogvlaggen heeft gehesen. Daarna volgende er nog
vele steden in het land. Na deze plechtigheid bood de gemeente Alkmaar een
heuse roze ontbijt aan in de mooie prinsenzaal.

Tijdens het ontbijt hebben de aanwezigen gediscussieerd over hoe wij het
thema ‘homoseksualiteit en sport’ onder de aandacht kunnen brengen van
de sportverenigingen. Het gaat erom dat wij het komende jaar dit thema
praktisch handen en voeten gaan geven. In eerste instantie kiezen wij voor de
voetbalverenigingen, omdat juist in de voetbalwereld er nog een groot taboe
heerst omtrent homoseksualiteit. Wij denken er nu aan om in gesprek te gaan
met voetbalbesturen en te bekijken of wij het klimaat veiliger kunnen maken
voor homoseksuele voetballers. Daarnaast zouden wij ook willen bereiken
dat het woord ‘homo’ niet meer als scheldwoord wordt gebruikt tijdens
wedstrijden. Landelijk heeft de KNVB een plan van aanpak uitgewerkt. KNVB
voorzitter Michael van Praag heeft het plan afgelopen donderdag onthuld.

Van Praag wijst er op dat alle clubs zeggen dat ze er geen probleem mee
hebben, maar ze hebben ook geen homo-spelers. “Er zit dus iets fout”,
concludeert Van Praag: “Daarom presenteren we nu een actieplan en we
doen dit met zijn allen, spelers, clubs, coaches en de KNVB.” Van Praag
deed een beroep op alle clubs en spelers in Nederland. “De bond kan het
klimaat niet eenzijdig veranderen. Iedereen – van bestuurders tot spelers –
moet zich bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheid. Jezelf inzetten voor
homoacceptatie betekent: het onderwerp bespreekbaar maken en elkaar
corrigeren waar nodig. Want laten we wel wezen: homo of hetero, het maakt
helemaal niets uit.”

In Noord-Holland Noord en in Alkmaar in het bijzonder zullen wij als COC
nauw gaan samenwerken met het sportbureau en de sportraad Alkmaar. Na
het roze ontbijt hebben COC leden de coming out poster verspreid op meer
dan 40 sportscholen en sporthalen in onze regio.

Simon Broersma, voorzitter COC Noord-Holland Noord

Roze COC-verkiezingsdebat was een groot succes!

Het roze COC-verkiezingsdebat afgelopen zondagmiddag 9 september in Alkmaar was een groot succes. Vertegenwoordigers van CDA, PvdA, D66, SP, VVD en Groenlinks waren aanwezig in ons COC pand ‘1811’. Eerst mochten alle partijen uitleggen waarom holebi’s en transgenders juist op hun partij moesten stemmen, daarna werd er volop gediscussierd over het roze stembusakkoord.

In dit akkoord, ondertekend door 9 politieke partijen, staan 5 onderwerpen die binnen een jaar geregeld moeten worden. Het akkoord gaat over het afschaffen van de weigerambtenaar, het verplicht stellen van voorlichting op scholen, het lesbische stellen makkelijker maken om een kind te erkennen, het voor transgenders makkelijker te maken om hun geslacht officieel te kunen veranderen in hun paspoort en het gebruik afschaffen dat bepaalde scholen docenten ontslaan, enkel en alleen om het feit dat zij homoseksueel zijn.

Ondanks dat de meeste politieke partijen het met elkaar eens waren, was de discussie af en toe toch pittig. Na afloop werd er nog gezellig nagesproken aan de bar. Meer informatie over het roze stembusakkoord op www.coc.nl of www.gayvote.nl.