Uitbraak hepatitis A

Hepatitis B vaccinatie
Hepatitis B is een ernstige soa. Het is veel besmettelijker dan hiv en kan onder meer via bloed en sperma worden overgedragen. Een infectie met hepatitis B kan leiden tot ernstige leverziekte. Je kunt je beschermen tegen hepatitis B door je te laten vaccineren. Dat kan gratis en is gemakkelijk geregeld via de GGD.

Regel direct een afspraak voor gratis hepatitis B-vaccinatie bij de GGD.


Hepatitis A
Niet alleen hepatitis B, maar ook hepatitis A komt vaak voor bij mannen die seks hebben met mannen. Het is minder ernstig, maar kan je wel dwingen om het maandenlang rustig aan te doen.

Hepatitis A is zeer besmettelijk en wordt overgebracht via ontlasting. Rimmen (kontlikken) is dus een risico. Maar ook vingeren en fisten (vuistneuken) kan tot besmetting leiden. Infectie vindt ook plaats via besmet water, of via wc’s, wasbakjes, handdoekjes of kranen die met poep in aanraking zijn gekomen. Sinds de tweede helft van 2016 is er een uitbraak van hepatitis A onder homoseksuele mannen.

Klik hier voor meer informatie over hepatitis A en de uitbraak op de website van het RIVM.

Vaccinatie tegen hepatitis A
Tegen hepatitis A kun je je ook laten vaccineren. Deze vaccinatie is niet gratis maar wordt afhankelijk van je zorgverzekering wel (deels) vergoed. Er bestaat een losse hepatitis A vaccinatie, maar als je nog geen vaccinatie tegen hepatitis B hebt gehad kun je ook een combinatie vaccinatie krijgen. Deze heet Twinrix. en beschermt tegen hepatitis A én B. Vraag ernaar als je voor je gratis hepatitis B-vaccinatie naar de GGD gaat. Je betaalt dan alleen de extra kosten voor de hepatitis A-vaccinatie.

Ben je al tegen hepatitis B gevaccineerd, maar nog niet tegen A, dan kan je tegen betaling je laten vaccineren via de afdeling reizigersadvisering. Telefoon 088-0100530

Team Seksuele Gezondheid

Kieswijzer voor LHBTI’s gelanceerd

Het COC lanceerd op vrijdagavond 3 februari GayVote.nl, de kieswijzer voor LHBTI-kwesties. COC-voorzitter Tanja Ineke gaf het startschot tijdens COC’s Verkiezingsdebat 2017 in de Amsterdamse Rode Hoed.

Op de website vinden kiezers standpunten van politieke partijen over LHBTI-kwesties. Ook kan men zien hoe partijen de afgelopen tijd over LHBTI-kwesties stemden en zijn er profielen van ‘regenboogkandidaten’.

Eerste transgender kandidaten

Tot de regenboogkandidaten op GayVote.nl behoren ook vier transgender personen. Voor zover het COC heeft kunnen nagaan is het de eerste keer dat er transgender personen verkiesbaar zijn voor de Tweede Kamer. Bij GroenLinks staat Sophie Schers op nummer 35 van de kieslijst. Zij is actief als beleidsmedewerker bij Transgender Netwerk Nederland (TNN). Corine van Dun staat bij D66 op plaats 45 en is voorzitter van TNN. Voor Artikel 1 staan Olave Basabose op plaats 9 en Robert Witte op plaats 12 van de kandidatenlijst. Daarnaast meldt TNN voor het op maandag 20 februari te starten TransVote ook nog Rhianna Gralike (plaats 35 bij 50PLUS).

Op de website staan de standpunten van partijen over negen LHBTI-thema’s. Zijn partijen voor of tegen inperking van het wettelijke discriminatieverbod in het Wetboek van Strafrecht? Moet hiv-preventiepil PrEP worden vergoed? Moet er een verbod komen op discriminatie van trans- en intersekse personen? De antwoorden van politieke partijen staan op GayVote.nl.

Ook kunnen gebruikers zien hoe partijen de laatste jaren in de Tweede Kamer stemden over kwesties als de transgenderwet, afschaffing van de weigerambtenaar en over aparte opvang voor LHBTI-asielzoekers in noodsituaties.

Op de website staan standpunten van VVD, PvdA, SP, CDA, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS, VNL en Artikel 1. PVV, ChristenUnie, SGP en DENK zijn ook uitgenodigd voor deelname maar hebben (nog) geen antwoorden ingestuurd.

[Bron/Illustratie: COC NL/GayVote.nl]

COC: Een stek op steenworp en bijna op de Bierkade!

Maandagavond 27 februari vond een drukbezochte vergadering plaats in het lunchcafé ‘Meneer & Mevrouw Abajo’ (stichting Abajo) op het Verdronkenoord 1. De fracties van BAS en CDA hadden het initiatief genomen voor deze bijeenkomst omdat zij de andere politieke partijen in Alkmaar wilden informeren over een oplossing voor de huisvestingsproblematiek van COC Noord-Holland Noord (vereniging). Naast belangstellende waren fractieleden van D66, Groenlinks, VVD, PvdA en SPA vertegenwoordigd, onze dank daarvoor.

Lunchcafé Abajo en COC Noord-Holland Noord zijn namelijk het volgende overeengekomen; Lunchcafé Abajo faciliteert enkele dagdelen per week het COC Noord-Holland Noord om bijeenkomsten te houden in het Lunchcafé. Abajo en het COC Noord-Holland Noord draaien als ware een pilot, over een paar maanden evalueren zij samen of het faciliteren van Abajo aan COC Noord-Holland Noord verlengt kan worden. De leden en de bezoekers van het COC Noord-Holland Noord betalen voor hun consumpties en de omzet is voor stichting Abajo. Het lunchcafé blijft op de reguliere tijden gewoon geopend.

De reden dat deze 2 partijen elkaar gevonden komt door het gemeenschappelijke raakvlak wat zij hebben; mensen met een beperking. Zo is de stichting Abajo ontstaan om jongeren met een verstandelijke beperking een nuttige dagbesteding te kunnen geven met voldoende persoonlijke aandacht.
COC Noord-Holland Noord organiseert maandelijks Café Hoezo Anders, speciaal voor LHBT mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Zie hier de match voor deze 2 partijen met een maatschappelijk belang!

Tijdens de vergadering bleek dat veel Alkmaarse politieke partijen konden instemmen met de voorgestelde regeling. Een regeling waarmee het COC voor Alkmaar behouden zou kunnen blijven. De volgende stap in het proces is dat COC Noord-Holland Noord met de wethouder in overleg gaat over de verlening van een eventuele subsidie voor activiteiten gericht op emancipatie en acceptatie van homo’s, lesbo’s en transgenders: de doelgroep van het COC.

COC Noord-Holland Noord spreekt de hoop uit dat ook dit gezamenlijke initiatief een positief resultaat zal hebben. Dan kan het COC Noord-Holland Noord weer volwaardig meedraaien in de Alkmaarse maatschappij en dat is winst voor iedereen.

Met vriendelijke groet,

Martin Rijkers (Voorzitter Stichting Abajo)

Richard Ivangh (Voorzitter COC Noord-Holland-Noord)


Verdronkenoord 1, 1811BB Alkmaar

Nieuws van het bestuur, december 2016

Beste leden, vrijwilligers en belangstellende van COC Noord-Holland Noord,

Aan het einde van het jaar is het altijd het moment om terug te kijken en vooruit te kijken.
Terugkijkend kunnen we concluderen dat we een onstuimig jaar achter de rug hebben. Eerst horen jullie van ons we gaan het pand aan de Bierkade verlaten vanwege een forse huurverhoging. Daarna horen jullie van ons dat wij toch in het pand aan de Bierkade kunnen blijven omdat de gemeente ons steunt. Tot slot moesten wij jullie toch laten weten dat COC Noord-Holland Noord definitief het pand aan de Bierkade moet gaan verlaten, de toegezegde steun van de gemeente is fors minder dan toegezegd en daardoor wordt een langer verblijf aan de Bierkade een financieel risico waar bestuursleden persoonlijk verantwoordelijk voor worden gehouden.
Als bestuur kunnen wij deze risico’s niet dragen en leveren het pand aan de Bierkade 31 december 2016 op aan de verhuurder.

Na 30 jaar met pijn in ons hart.
Vele van jullie hebben daar je eigen mooie herinneringen, de mooie avonden die daar zijn georganiseerd of spontaan ontstonden. De Stylavonden, de vrouwenavonden, de dance avonden op zaterdagavond, de caféavonden op donderdag, iedereen heeft daar zo zijn eigen mooie herinneringen bij.

Daarnaast hebben we dit afgelopen jaar kunnen laten zien wat het belang is van COC Noord-Holland Noord, als je ziet hoe veel voorlichting er wordt gegeven op scholen door onze enthousiaste en kundige voorlichters, chapeau.
Daarnaast is het maatjesproject langzaam maar zeker in beweging gekomen en hebben daar al diverse LHBT-vluchtelingen gebruik van kunnen maken.
Gelukkig hebben we dit jaar ook onze rol als veilige haven voor LHBT-ers in Alkmaar en omgeving nog waar kunnen maken.
Café Hoezo Anders is ook zo’n mooi voorbeeld van veilig je zelf kunnen zijn.
De aanleiding was triest, de herdenkingen n.a.v. de aanslag in Orlando, maar het was mooi om te zien dat er zoveel mensen op af waren gekomen. Mooi om zo samen te zijn en te herdenken.

Wat nu?
We gaan als COC Noord-Holland Noord door met onze activiteiten, we zoeken naar een nieuwe veilige plek, hopelijk samen met andere partijen. Andere gemeentes willen ook meewerken aan een nieuwe veilige plek voor LHBT-ers in Noord-Holland Noord. Denk aan de gemeente Heerhugowaard, die zich zelfstandig gaat aansluiten bij de Regenboogsteden of de gemeente Bergen die ook mogelijkheden ziet voor een COC-locatie in het centrum.
Hoe het gaat lopen kunnen we nu nog niet zeggen of voorspellen. In de gemeente Alkmaar zijn ook politieke partijen als GroenLinks, BAS, PVDA en Spa druk bezig om te kijken of zij de andere partijen toch kunnen overtuigen van het belang van een COC in een Centrum Regenbooggemeente als Alkmaar. In het begin van het nieuwe jaar zal er een gesprek plaatsvinden tussen het CDA, BAS, PVDA en het COC en hopelijk nog meer partijen om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Tot zover wat bestuurlijke informatie.

UITNODIGING:
DONDERDAG 12 JANUARI 2017 NIEUWJAARSRECEPTIE, AANVANG 20.00 UUR.
LOCATIE: STADSKANTINE ALKMAAR
NOORDERARKADE INGANG JAAP KOOY TUINMEUBELEN (LIFTSCHAFT ZICHTBAAR AAN DE BUITENKANT)
Als bestuur nodigen wij jullie uit om te toasten op een nieuw en voorspoedig 2017!

#zethemop
Richard Ivangh
Voorzitter COC NHN

Regenboogvlag in Alkmaar halfstok.

Donderdag 1 december 2016 heeft de gemeenteraad van Alkmaar besloten de Motie voor structurele steun aan het COC verworpen.

download-1De partijen BAS, PVDA, D66, SPA, Denk en GroenLinks hebben naar aanleiding van onze brandbrief aan de raadsleden een motie ingediend om zo de activiteiten van COC Noord-Holland-Noord veilig te stellen voor nu en de toekomst. Deze partijen hebben ieder op haar eigen manier benoemd wat het maatschappelijke belang is voor de gemeente Alkmaar om een COC in haar midden te hebben. Als bestuur van COC Noord-Holland-Noord zijn wij deze partijen zeer erkentelijk voor hun inzet en opvattingen. Helaas was er geen meerderheid te vinden in de gemeenteraad van Alkmaar.

De VVD is van mening dat de in 2016 verstrekte subsidie aan het evenement Alkmaar Pride voldoende financiële ondersteuning is voor het jaar 2016. U begrijpt zelfs als leek dat dit bedrag op is gegaan aan…juist! Alkmaar Pride. Voor 2017 vindt de VVD het compenseren van het huurverschil voldoende. Dit betekend dat de VVD van mening is dat het COC voor haar maatschappelijke activiteiten in 2016 en 2017 nul euro subsidie ontvangt. De VVD is van mening dat het COC net als iedere andere vereniging zelfredzaam dient te zijn, en gaat met deze insteek voorbij aan de inzet van de vele vrijwilligers bij maatschappelijke activiteiten zoals bijvoorbeeld de voorlichting op scholen.

Het CDA heeft met een aantal ondoordachte en generaliserende uitspraken menig LHBTIQ-er die bij de raadsvergadering aanwezig was geschoffeerd. Volgens het CDA exploiteren wij een commerciële kroeg en kunnen de LHBTQ-ers in Alkmaar ook voor dat doel naar café ’t Hartje, tenslotte komt Joling daar ook. Het is duidelijk dat het CDA wel een lesje voorlichting kan gebruiken. Het CDA is duidelijk niet op de hoogte van de activiteiten van het COC. Politieke partij OPA ziet het COC liever naar Heerhugowaard verhuizen. Leefbaar Alkmaar gaf aan de zijlijn nog een extra duw door ook tegen de motie te stemmen. In dit debat is door deze politieke partijen helaas de toon gezet. Regenboogstad onwaardig.

40056487coc-vanaf-volgend-jaar-dakloos-motie-voor-meer-steun-gemeente-alkmaar-verworpenDoordat de raad geen langdurige visie en structurele oplossing kan of wil geven over een COC-vereniging op een vaste locatie in de stad Alkmaar heeft het bestuur besloten de huur van ons huidige pand na 30 jaar op te zeggen.

De penningmeester heeft in november 2015 al door gerekend dat we met de huidige inkomsten en huurverhoging binnen no-time in de rode cijfers gaan belanden. Gemeenteraad Alkmaar subsidieert in het COC in 2017 met 6000,- euro. Het bedrag van 6000,- euro zal slechts het verschil in huurverhoging van 2017 oplossen. Met dit bedrag kan een kleine verbouwing, grof achterstallig onderhoud en de huurverhoging van 2016 niet worden betaald.

Onze maatschappelijke COC-activiteiten worden in 2016 en 2017 niet gesubsidieerd.

Als bestuur zoeken wij door naar alternatieven om zo toch te kunnen zorgen dat wij elkaar kunnen blijven ontmoeten in een veilige en gezellige omgeving. Voorlopig gaan onze activiteiten door, zoals voorlichting op scholen, Café Hoezo Anders, Maatjesproject etc.

Zo gauw er meer nieuws is laten wij u dat horen!

Als er nog vragen zijn dan kan je contact opnemen met het bestuur.

#LoveWins
Richard Ivangh
Voorzitter COC Noord-Holland Noord

HERHAALDE OPROEP VAN HET BESTUUR COC-NHN

 

Beste leden, vrijwilligers en belangstellende van COC Noord-Holland Noord,

Zoals in de laatste nieuwsbrief van 11-11-2016 te lezen was, hebben wij het college van de gemeente Alkmaar onder druk gezet. Gelukkig zijn er ook politieke partijen die vinden dat COC Noord-Holland Noord bestaansrecht heeft en moet houden.

Onder aanvoering van BAS, GroenLinks en de PVDA wordt er een motie ingediend om ons een juiste subsidie toe te kennen om zo onze activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Er zijn helaas ook partijen die hun twijfels hebben over de nut en noodzaak van een COC binnen de grenzen van een Regenbooggemeente. Ja echt waar die zijn er. Om die partijen te laten zien dat het ons ernst is vagen wij jullie allemaal naar de vergadering te komen. Neem mensen mee die ons een warm hart toe dragen, hoe meer mensen hoe beter. Wij zijn er van overtuigd als wij samen onze stem laten horen en laten zien dat wij het allemaal belangrijk vinden, zorgen we er ook samen voor dat de gemeente raad niet om ons heen kan. Kom met velen! Laat je zien, het lijkt ons heel goed als ieder iets roze draagt of iets van een regenboog dat, zodat er geen misverstand kan ontstaan wie we zijn en waar we voor staan. Laten we samen de gemeente Alkmaar erop wijzen dat zij haar LHBTQ inwoners en hun familie en vrienden moet koesteren!lhbt-oktober-2016-1

KOM ALLEN OP DONDERDAG 1 DECEMBER NAAR HET STADHUIS VAN DE GEMEENTE ALKMAAR. AANVANG: 20.00 UUR

 KUN JE NIET NAAR DE RAADSVERGADERING KOMEN MAAR JE WILT WEL DAT DE POLITIEK WEET DAT JE HET COC BELANGRIJK VINDT. STUUR EEN MAIL NAAR: bestuur@cocnoordhollandnoord.nl

Zet in je mail;

Ik steun het belangrijke werk van COC Noord-Holland Noord en ben voor het voortbestaan van COC NHN in de gemeente Alkmaar.

Naam:
Postcode:
E-mailadres:

Als bestuur zullen wij deze mails uitprinten en aan de initiatief nemende partijen van de motie aanbieden.

Als er nog vragen zijn dan kan je contact opnemen met het bestuur.

#LoveWins
Richard Ivangh
Voorzitter COC Noord-Holland Noord

 

 

OPROEP VAN HET BESTUUR – Kom naar raadsvergadering 1 december 2016

Beste leden, vrijwilligers en belangstellende van COC Noord-Holland Noord,

Zoals in de laatste nieuwsbrief van 11-11-2016 te lezen was, actie-logohebben wij het college van de gemeente Alkmaar onder druk gezet. Gelukkig zijn er ook politieke partijen die vinden dat COC Noord-Holland Noord bestaansrecht heeft en moet houden.
Onder aanvoering van BAS, GroenLinks en de PVDA wordt er een motie ingediend om ons een juiste subsidie toe te kennen om zo onze activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Er zijn helaas ook partijen die hun twijfels hebben over de nut en noodzaak van een COC binnen de grenzen van een Regenbooggemeente. Ja echt waar die zijn er. Om die partijen te laten zien dat het ons ernst is vagen wij jullie allemaal naar de vergadering te komen. Neem mensen mee die ons een warm hart toe dragen, hoe meer mensen hoe beter. Wij zijn ervan overtuigd als wij samen onze stem laten horen en laten zien dat wij het allemaal belangrijk vinden, zorgen we er ook samen voor dat de gemeenteraad niet om ons heen kan. Kom met velen! Laat je zien, het lijkt ons heel goed als ieder iets roze draagt of iets van een regenboog dat, zodat er geen misverstand kan ontstaan wie we zijn en waar we voor staan. Laten we samen de gemeente Alkmaar erop wijzen dat zij haar LHBTQ-inwoners en hun familie en vrienden moet koesteren!

KOM ALLEN OP DONDERDAG 1 DECEMBER NAAR HET STADHUIS VAN DE GEMEENTE ALKMAAR. AANVANG: 20.00 UUR

TEAM UNITY AND COOPERATION

Als er nog vragen zijn dan kan je contact opnemen met het bestuur.

#LoveWins
Richard Ivangh
Voorzitter COC Noord-Holland Noord

Nieuws over ons pand

Beste leden en vrijwilligers van COC Noord-Holland Noord,

Als bestuur hebben wij onverwachts slecht nieuws te melden. In tegenstelling tot onze laatste nieuwsbrief van oktober 2016, moeten wij jullie melden dat ons pand toch definitief dicht gaat.

Waarom? De gemeente heeft onze subsidie voor 2016 afgewezen, zij beroepen zich op de termijn waarop subsidie aangevraagd moet zijn, voor 1 september.

Dat is tegenstrijdig met datgene dat mondeling door bestuur is afgesproken met de wethouder.

Het bestuur had aangegeven dat er pas later in het jaar een aanvraag zou worden ingediend, dit i.v.m. de onzekere toekomst over onze huisvesting.

De wethouder gaf aan dat hij dat begreep, geen probleem. Nu zegt de gemeente gewoon keihard, te laat. Onze aanvraag voor 2016, heeft de gemeente zelfstandig en zonder overleg verandert in 2017 en daarbij gemakshalve de hoogte van de aanvraag gehalveerd. De 6000 euro die zij ons toekennen voor 2017 is precies de verhoging van de huur voor 1 jaar. Daarnaast geeft de gemeente geen cent voor alle activiteiten die wij als LHBTQ maatschappelijke belangenvereniging doen.

Als bestuur hebben wij de raad geïnformeerd en vragen we  de gemeente raad van Alkmaar om eens kritische te kijken naar de uitvoering van de motie van 24 maart 2016, waarin de wethouder wordt gevraagd constructief mee te zoeken naar een goede locatie voor het COC. Het bestuur is van mening dat de motie onvoldoende is uitgevoerd. Het bestuur zal kritische vragen aan de gemeente Raad stellen en zullen ook de Alkmaarsche Courant voorzien van informatie.

Wij hopen dat de gemeente Raad van Alkmaar de uitvoering van de motie op de agenda van de gemeente Raad plaatst zodat er over gesproken kan worden. Als het onderwerp op de agenda komt te staan kan er ook ingesproken worden, daar zullen wij als bestuur dan gebruik van maken. Als bestuur hopen wij dan dat wij op jullie steun kunnen rekenen. Het zou een enorme mooi signaal zijn als we die vergadering met 100 leden en vrijwilligers kunnen bijwonen, dit levert enorme druk op bij raadsleden.

Tot het moment dat wij beter nieuws krijgen van de gemeente Alkmaar, zijn wij genoodzaakt om de deuren gesloten te houden totdat wij weten hoe en waar wij verder kunnen.

Als er nog vragen zijn dan kan je contact opnemen met het bestuur.

#LoveWins
Richard Ivangh
Voorzitter COC Noord-Holland Noord
voorzitter@cocnoordhollandnoord.nl

De BRIEF die naar de raad is gestuurd.

COC NOORD-HOLLAND NOORD ZOEKT EEN SECRETARIS

COC Noord-Holland Noord zoekt een nieuwe secretaris. De huidige secretaris is gestopt met deze functie in verband met privé omstandigheden.

COC Noord-Holland Noord maakt onderdeel uit van de landelijke federatie COC Nederland. Het huidige bestuur bestaat uit 5 mensen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de vereniging en van een aantal werkgroepen, zoals de werkgroep voorlichting en coming out. Het bestuur functioneert op strategisch niveau.

De secretaris is verantwoordelijk voor een correct beheer van de administratie van onze vereniging.

De complete vacature en meer informatie is te vinden op de onderstaande links
Vacature secretaris
Functieprofiel secretaris

Reactie op de vacature kan je sturen naar Richard Ivangh (Voorzitter)  of voorzitter@cocnoordhollandnoord.nl

Bouwflits

Nieuws van het bestuur;

Beste leden van COC Noord-Holland Noord,

Donderdag 13 oktober 2016 was er een bijeenkomst voor leden georganiseerd om hun ideeën te spuien over de gewenste aanpassingen van ons pand.
Er was een mooie opkomst en er zijn mooie en goede ideeën. Het mooie is dat wij met z’n allen redelijk dezelfde ideeën hebben.
De belangrijkste punten op een rij:

 • De bar wordt kleiner, het eerste deel bij de ingang zal verdwijnen waardoor er meer ruimte ontstaat voor gezellige zitjes. Tafels en stoeltjes zullen ook op de verhoging bij het raam geplaatst worden.
 • We gaan proberen een schuine afdaling te maken naar het lagere deel als je binnenkomt.
 • De rookruimte wordt opgeofferd voor een keuken, zodat we kook workshops kunnen organiseren maar ook dat bezoekers een hartig hapje kunnen bestellen.
 • De garderobe wordt deels verbouwd tot een kast met planken zodat we daar boeken en spellen kwijt kunnen. Spellen als; mens erger je niet, yahtzee, kartspellen, keezspel etc.
 • De wanden worden egaal gesausd in een lichte crème kleur.
 • Aan de lange wand tegenover de huidige bar komt een lange bank met verschillende zitjes en tafeltje om een drankje op te zetten.
 • De dansruimte willen we helemaal af kunnen sluiten en bruikbaar maken voor vergaderen (ook te verhuren als vergaderruimte), bruikbaar als filmzaal en 1x per 2 maanden als dans ruimte.
 • Bij de ingang deur (nu nog naast de bar) zal een halfronde cirkel met gordijn komen zodat je in de winter ook lekker warm kunt zitten.
 • *Daarnaast dient de vloer (deels) vervangen te worden en in het geheel opgeknapt te worden.
 • *Aan de zijkant van het pand, moeten de buitendeuren en kozijn vervangen worden.
 • Verlichting boven de bar wordt vervangen.
 • Verlichting aangepast boven de tafeltjes of op de tafeltjes.
 • Toilet gedeelte moet opgeknapt worden, deuren schilderen en kozijnen. Verder leuk opknappen, mag lekker over de top.

*Materiaalkosten worden door verhuurder betaald i.v.m. achterstallig onderhoud.

 jim-dewire-handyman2

Zoals jullie zien moeten de handen uit de mouwen gestoken worden.
Vindt je ook dat het COC Café een mooie doorstart verdiend?! Sluit je aan bij de groep vrijwilligers die al hebben toegezegd te helpen. Des te meer handjes, hoe meer we bereiken en hoe mooier en functioneler het COC Café voor iedereen kan zijn/worden! Laten we samen aan de slag gaan, het is ook gezellig om samen te klussen!!!!

Meer info? Stel je vragen aan Maaike, Jolanda, Matt of ondergetekende.
Samen kunnen we heel veel!!!!

#LoveWins
Richard Ivangh
Voorzitter COC Noord-Holland Noord
voorzitter@cocnoordhollandnoord.nl