Ledenvergadering


Evenementgegevens


Uw vereniging COC Noord-Holland Noord houdt op vrijdag 17 november 2017 haar ledenvergadering.
Locatie is de Stadskantine, Noorderkade 1027, 1823 CJ Alkmaar, aanvang 20.00 uur.
De agenda en de notulen van de laatste ledenvergadering staan vanaf woensdag 15 november op onze website.

Stukken van het bestuur

Wij hopen op een mooie opkomst om zo weer eens met elkaar te spreken over het COC Noord-Holland Noord.