Algemene Ledenvergadering ALV


Evenementgegevens


Uw vereniging COC Noord-Holland Noord houdt op vrijdag 22 juni 2018 haar ledenvergadering.
Locatie is de Stadskantine, Noorderkade 1027, 1823 CJ Alkmaar, aanvang 20.00 uur.
De agenda en de notulen van de laatste ledenvergadering staan r op onze website.
Stukken van bestuur

Wij hopen op een mooie opkomst om zo weer eens met elkaar te spreken over het COC Noord-Holland Noord.