Nieuws van het bestuur

Beste leden van COC Noord-Holland Noord,

Alkmaar Pride staat op het punt van beginnen, vele van ons hebben al weer een berg werk verzet om deze editie van Alkmaar Pride te laten slagen. Het werk is nog niet klaar, de voorbereidingen en afrondingen gaan nog wel even door. Als bestuur kijken wij weer uit naar dit festijn en hopen dat de weergoden ons weer gunstig gezind zijn en dat er heel veel belangstelling is voor deze editie van de Alkmaar Pride. De slogan dit jaar is ‘Samen-Leven’ laten we dat met elkaar uitspreken, uitbeelden en uitvoeren!

Wij hopen dat u als lid van COC Noord-Holland Noord ook op een van de activiteiten aanwezig bent of even uw gezicht laat zien. Neem gerust vrienden, familie en bekende mee, de Alkmaar Pride is er voor iedereen!

In de vorige uitgave van de nieuwsbrief maakten wij u attent op de politieke agenda, het resultaat was deels positief en deels negatief. Het positieve nieuws is dat de Gemeenteraad van Alkmaar in meerderheid het college heeft opgeroepen actief mee te werken voor het vinden van een nieuwe locatie voor de activiteiten van COC Noord-Holland Noord. Ondanks de zeer ongepaste en ongefundeerde tegen argumenten van het CDA. Inmiddels heeft de gemeente een pand aangeboden en zijn wij nu samen met de gemeente aan het kijken wat er aangepast moet worden en of alles dan ook haalbaar is. Daarnaast hebben wij als COC Noord-Holland Noord nog alternatieven die wij ook verder aan het uitwerken zijn. Voor u als COC Noord-Holland Noord lid is het belangrijk om te beseffen dat wij NIET dichtgaan en dat wij als COC Noord-Holland Noord er NIET mee stoppen maar dat wij aan het einde van 2016 of het begin van 2017 met nieuwe energie en met nieuw elan gewoon VERDER gaan!

Het negatieve nieuws was dat de gemeenteraad van Alkmaar de motie tegen het creëren van ‘safe houses’ voor LHBT mensen in de AZC ’s helaas heeft aangenomen. Het is puur stoer doen van de politieke partijen om zo hard mogelijk te roepen dat er geen veilige plekken nodig zijn. Volgens die partijen zijn de regels en wetgeving duidelijk, LHBT mensen mogen niet bedreigd, bespuugd of in elkaar geslagen worden. Geen van de partijen geeft aan hoe zij gaan handhaven. Het was een verwerpelijke vertoning hoe de Alkmaarse politiek zich over de ruggen van kansloze LHBT vluchtelingen profileerde. Enkele partijen daargelaten.

Tot slot wens ik iedereen een fantastische Pride in Alkmaar!

Laat u vanaf 26 mei tot met 29 mei zien en horen!

Richard Ivangh
Voorzitter COC Noord-Holland Noord

 

 

Geef een reactie