Nieuws van het bestuur

HERHAALDE OPROEP VAN HET BESTUUR COC-NHN

Beste leden, vrijwilligers en belangstellende van COC Noord-Holland Noord,

Zoals in de laatste nieuwsbrief van 11-11-2016 te lezen was, hebben wij het college van de gemeente Alkmaar onder druk gezet. Gelukkig zijn er ook politieke partijen die vinden dat COC Noord-Holland Noord bestaansrecht heeft en moet houden.

Onder aanvoering van BAS, GroenLinks en de PVDA wordt er een motie ingediend om ons een juiste subsidie toe te kennen om zo onze activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Er zijn helaas ook partijen die hun twijfels hebben over de nut en noodzaak van een COC binnen de grenzen van een Regenbooggemeente. Ja echt waar die zijn er. Om die partijen te laten zien dat het ons ernst is vagen wij jullie allemaal naar de vergadering te komen. Neem mensen mee die ons een warm hart toe dragen, hoe meer mensen hoe beter. Wij zijn er van overtuigd als wij samen onze stem laten horen en laten zien dat wij het allemaal belangrijk vinden, zorgen we er ook samen voor dat de gemeente raad niet om ons heen kan. Kom met velen! Laat je zien, het lijkt ons heel goed als ieder iets roze draagt of iets van een regenboog dat, zodat er geen misverstand kan ontstaan wie we zijn en waar we voor staan. Laten we samen de gemeente Alkmaar erop wijzen dat zij haar LHBTQ inwoners en hun familie en vrienden moet koesteren!lhbt-oktober-2016-1

KOM ALLEN OP DONDERDAG 1 DECEMBER NAAR HET STADHUIS VAN DE GEMEENTE ALKMAAR. AANVANG: 20.00 UUR

 KUN JE NIET NAAR DE RAADSVERGADERING KOMEN MAAR JE WILT WEL DAT DE POLITIEK WEET DAT JE HET COC BELANGRIJK VINDT. STUUR EEN MAIL NAAR: bestuur@cocnoordhollandnoord.nl

Zet in je mail;
Ik steun het belangrijke werk van COC Noord-Holland Noord en ben voor het voortbestaan van COC NHN in de gemeente Alkmaar.
Naam:
Postcode:
E-mailadres:

Als bestuur zullen wij deze mails uitprinten en aan de initiatief nemende partijen van de motie aanbieden.

Als er nog vragen zijn dan kan je contact opnemen met het bestuur.

#LoveWins
Richard Ivangh
Voorzitter COC Noord-Holland Noord


Geacht bestuur, geachte gemeenteraad,
De gemeenteraad van Alkmaar behoort het voortbestaan van het COC Noord-Holland te garanderen. Dat betekent behoud van subsidie.
Je kunt niet volstaan met het aanleggen van een regenboog oversteekplaats.
Binnen de Nederlandse bevolking is niet bij iedereen de aanvaarding aanwezig, dat er mensen zijn die andere gevoelens en levensstijlen hebben dan de standaard heterostijl.
Daarnaast komen er onvrijwillig velen vanuit het buitenland naar Nederland gevlucht omdat zij in hun eigen land vanwege seksuele voorkeur, transgender identiteit of levensstijl hun leven niet zeker zijn.
Het is verbazingwekkend dat er in een Nederlandse gemeenteraad gediscussieerd moet worden over het voortbestaan van het COC die voor deze mensen in de bres springt.
Het behoort een vanzelfsprekendheid te zijn, dat een raad voor 100% achter het COC staat. Niet alleen mondeling maar ook door werkelijk handelen. Daar hoort ook een subsidie bij.
Het is de raad toch niet ontgaan dat de koning zojuist een bezoek aan het landelijk COC heeft gebracht om de viering van het jubileum van het landelijk COC kracht bij te zetten. Dat zijn geen formaliteiten dat toont de kracht van onze koning.
Ik verwacht dat de gemeenteraad van Alkmaar daar voltallig een voorbeeld aan neemt.
Met vriendelijke groet.
Wibe van Gent

Ik ben al jarenlang betrokken bij het COC, als bezoeker en voorheen als vrijwilliger en voorlichter.

Zonder het COC had ik een heel andere jeugd gehad. Ik kwam er sinds mijn 17e wekelijks en heb er een groot deel van mijn sociale contacten uit het verleden opgebouwd.
Ik weet uit mijn verleden hoe belangrijk een vaste plek kan zijn, wanneer je jezelf anders dan gemiddeld voelt. Hoe je jezelf kunt ontwikkelen in een omgeving waar je je prettig, veilig, gesteund en gelijkwaardig voelt. Waar je nieuwe sociale contacten kunt opdoen en samenwerken aan de toekomst. Zonder pand en subsidies van de Gemeente Alkmaar is de term Regenboogstad een loze kreet. Dat deze huidige situatie helaas zover heeft moet komen vind ik ronduit schandalig en diep treurig.
De Gemeente(raad) Alkmaar zou er verstandig aan doen om het COC NHN gewoon te steunen.

Ik steun daarom het belangrijke werk van COC Noord-Holland Noord en ben voor het voortbestaan van COC NHN in de gemeente Alkmaar.
Naam: Tim de Reuver

 

Geef een reactie