Nieuws van het bestuur

Beste leden van COC Noord-Holland Noord,

Afgelopen maandag (19-09-2016) hebben Maaike Kardinaal en ondergetekende een gesprek gehad met Wethouder Dijkman en zijn ambtenaren. Daarin is duidelijk te verstaan gegeven dat de gemeente Alkmaar de subsidiegelden voor het COC zal verhogen zodat wij meer activiteiten, waar het COC voor staat, kunnen uitvoeren. Een onderdeel hiervan is dat wij hiermee o.a. de hogere huur  kunnen betalen. Deze subsidieaanvraag zal volgende week ingediend worden.

Concreet betekent dit dat wij minimaal nog een jaar in ons huidige pand kunnen blijven.

Om jullie als leden van COC Noord-Holland Noord meer te betrekkenbij het “COC Café” willen wij als bestuur samen  kijken welke aanpassingen en toekomstige ideeën  er zijn voor het pand/café.

Donderdag 13 oktober nodigen wij jullie dan ook graag uit om mee te denken over de inrichting/indeling van ons pand. Houdt daarbij ook onze doelstelling voor ogen, laagdrempelig en een veilige haven voor iedereen. Wij zijn geen commerciële instelling maar een Maatschappelijke belangenvereniging voor de LHBTI.

Samen met jullie willen wij met nieuwe elan, nieuwe energie, een nieuwe richting uitzetten. Om zo met  bekende en minder bekende leden, onze vrijwilligers, die zich al jaren inzetten voor COC Noord-Holland Noord. Hopelijk ook weer met extra nieuwe vrijwilligers.

Sluit je aan, laat je horen, stroop met elkaar de mouwen op, we gaan er wat moois van maken!

Kom jullie ideeën opperen, help mee om de toekomst van COC Noord-Holland Noord veilig te stellen.

Donderdag 13 oktober 2016 aanvang 20.00 uur aan de Bierkade 14a.

 

#LoveWins

Richard Ivangh

Voorzitter COC Noord-Holland Noord

Geef een reactie